Algemeen

Ik ben al RegisterVinoloog. Moet ik me zelf inschrijven in dit register?

Ja iedere vinoloog dient zich zelf in te schrijven in het Register.

Is inschrijving in het Register verplicht?

Nee, het is niet verplicht, maar wel absoluut aan te raden omdat de naam Vinoloog niet beschermd is. RegisterVinoloog wel. Met deze titel kunt u aantonen dat u over echte kunde en kennis beschikt.

Ik ben toch al RegisterVinoloog. Telt dit nieuwe register dan ook voor mij?

Ja, het nieuwe Register treedt in werking per 01-01-2018. Voor Vinologen die in het oude Register staan ingeschreven geldt een compensatieregeling; Vinologen met diplomadatum 2008 t/m 2012: 50 dispensatiepunten, Vinologen met diplomadatum 2013 t/m 2017: 100 dispensatiepunten.

Wat is het verschil met het oude Register en het nieuwe?

De registratieperiode is van 10 naar 5 jaar teruggebracht, de verplichte eindtoets is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is het Permanente Educatiepuntensysteem ingevoerd. Vinologen worden niet meer automatisch ingeschreven maar moeten vanaf heden zichzelf aanmelden bij PE-online.

Wat is de toegevoegde waarde voor mij als RegisterVinoloog?

Er zal veel positieve publiciteit komen over het Register. Het wordt serieuze Vinologen veel gemakkelijk gemaakt om hun kunde en kennis op peil te houden dankzij de centrale activiteitenagenda en de update van lesmateriaal. Belangstellenden krijgen inzage in de kundigheid van de Vinoloog dankzij het openbare Register. Werkgevers zullen hun medewerkers stimuleren om in het Register te blijven staan. De Registertitel krijgt hierdoor meerwaarde.

Ik heb mijn Vinologendiploma bij een online-opleider gehaald. Kan ik me ook registreren?

Nee, het Register is alleen voor Vinologen van de Wijnacademie omdat die voldoen aan de eisen van niveau SDEN-4.

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Ja, inschrijving geschiedt voor een blok van 5 jaar. De kosten zijn vastgesteld op 150 euro voor 5 jaar, ofwel 30 euro per jaar (ex btw). In deze periode krijgt de Vinoloog beschikking over een ingenieus online-programma en een eigen persoonlijk account.

Waar kan ik een overzicht vinden van de te behalen PE-punten?

Dit kunt u vinden in het reglement onder hoofdstuk 5:

 • (5.3.1) Vooraf geaccrediteerde Scholing: per uur scholing één PE-punt, met een maximum van 20 PE-punten per cursus.
 • (5.3.2) Congressen: per uur scholing één PE-punt, met een maximum van 20 PE-punten per congressen.
 • (5.3.3) Publicaties: per publicatie 5 punten.
 • (5.3.4) Geaccrediteerde wijnstudiereizen; per reis 5 punten, met een max. van 5 reizen per registratieperiode.
 • (5.4.1) Kennisdeling: per uur één PE-punt, met een max. van 50 PE-punten per registratieperiode.
 • (5.4.2) Praktijkvoering; lid wijnjury of examencommissie: per uur één EP-punt met een max. van 50 EP-punten per registratieperiode.
 • werkzaam in wijnbranche: per kwartaal fulltime werk, 2 EP-punten.
 • werkzaam in wijnbranche: per kwartaal parttime, één EP-punt.
 • (5.4.3) Maatschappelijke bijdrage: lid bestuur, sectiebestuur of commissie van een relevante branchevereniging: per maatschappelijke bijdrage 1 PE-punt per jaar. Bijwonen van studie- of themadag, workshop of ALV, georganiseerd door branchevereniging. Per evenement één EP-punt.

Scholing

Welke scholing komt er in aanmerking voor PE-punten?
Alle vooraf geaccrediteerd postvinologenstudiedagen, masterclasses en workshops, die de Vinoloog verdieping bieden over de meest actuele en relevante theoretische en praktische kennisonderdelen op niveau SDEN-4 leveren PE-punten op.
Wat is verschil tussen een postvinologenactiviteit en een facultatieve activiteit?
Een postvinologenactiviteit is direct gericht op het onderhouden van kennis en vaardigheden van Vinologen. Een facultatieve activiteit is van algemene aard waarbij de inhoud niet direct aan de Vinologenopleiding is gerelateerd, maar wel toegevoegde waarde heeft voor het uitoefenen van het beroep.
Ik volg een niet geaccrediteerde sommelieropleiding, levert dit PE-punten op als scholing?
Het volgen van een sommelieropleiding kan een beroepsopleiding zijn maar voor een eventuele PE-puntentoekenning is het volgende van belang; Als de opleiding aantoonbare verdieping geboden heeft, zodat de sommelier zijn werkzaamheden met wijn beter kan uitvoeren, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.
Ik volg het begeleidingstraject MV. levert dit PE-punten op als scholing?
Ja, dit valt onder vakinhoudelijke activiteiten en alle lesuren mogen worden opgevoerd.
Ik heb deelgenomen aan een activiteit, maar deze blijkt niet geaccrediteerd. Mag dit toch meetellen?
Nee, tenzij de activiteit aan Vinologen aantoonbaar verdieping op Niveau SDEN-4 biedt, de competentie en leerdoelen benoemd kunnen worden, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.
Waarom worden niet alle activiteiten geaccrediteerd?

Alle activiteiten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden;

 • Opleider moet erkend zijn door SDEN of door de Stichting Kwaliteitsregister Vinologen.
 • Opleider moet bestuurlijk en administratief goed georganiseerd zijn.
 • De aan de activiteit verbonden docenten dienen wat betreft opleiding tenminste één niveau hoger te staan dan het niveau van het onderwerp waarover zij lesgeven.
 • Docenten moeten over didactische vaardigheden beschikken.
 • De lesstof moet aansluiten op de syllabus van de opleiding Vinoloog van de
 • Wijnacademie, die in huidige opleidingsjaar wordt gegeven.
 • Inrichting opleiding en examinering dienen strikt gescheiden te zijn.
 • De locatie waar de activiteit wordt gegeven, moet hiervoor geschikt zijn.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat de activiteit gewoon niet aangemeld is voor accreditatie.

Ik heb in buitenland gestudeerd. Telt dit mee?
Het is van belang aan te geven waar en wat er gestudeerd is. Als de activiteit aan Vinologen aantoonbaar verdieping op Niveau SDEN-4 biedt, de competentie en leerdoelen benoemd kunnen worden, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd
Ik heb cursus gevolgd bij WSET. Telt dit mee?
Alleen WSET niveau 4 mag meegeteld worden.
Ik heb met goed gevolg een module examen Magister Vini afgelegd. Telt dit mee?
Ja, volgens het Reglement KRV mogen hiervoor 50 punten worden opgevoerd.
Ik heb met goed gevolg het examen Liquorist afgelegd. Telt dit mee?
Ja, volgens het Reglement KRV mogen hiervoor 50 punten worden opgevoerd.
Ik heb met goed gevolg het examen RegisterWijndocent afgelegd. Telt dit mee?
Ja, volgens het Reglement KRV mogen hiervoor 50 punten worden opgevoerd.

Reizen

Welke reizen komen in aanmerking?

Alleen geaccrediteerde wijnstudiereizen leveren punten op. Er moet altijd sprake zijn van een educatief programma. Als de activiteit aan Vinologen aantoonbaar verdieping op Niveau SDEN-4 biedt, de competentie en leerdoelen benoemd kunnen worden en de tutor onmiskenbaar boven de materie staat, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten’, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.

Ik heb tijdens vakantie diverse wijnregio’s en producenten bezocht. Levert dit PE-punten op?
Alleen geaccrediteerde wijnstudiereizen leveren punten op. Er moet altijd sprake zijn van een educatief programma. Als de activiteit aan Vinologen aantoonbaar verdieping op Niveau SDEN-4 biedt, de competentie en leerdoelen benoemd kunnen worden en de tutor onmiskenbaar boven de materie staat, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd
Ik heb een wijnproducent bezocht. Levert dat PE-punten op?
Nee, tenzij dit een vooraf geaccrediteerde activiteit was, of er tevens sprake is geweest van een leerprogramma waarbij competenties en leerdoelen benoemd kunnen worden, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd
Ik ben op wijnstudiereis geweest, telt dat altijd mee?
Alleen vooraf geaccrediteerde wijnstudiereizen leveren PE-punten op
Ik ben vorig jaar op een geaccrediteerde wijnstudiereis geweest, telt dat nog mee?
Nee, punten mogen alleen opgevoerd worden in het zelfde jaar.

Proeverijen

Ik heb een proeverij bijgewoond van een wijngilde. Levert dit PE-punten op?
Nee, alleen proeverijen georganiseerd door branche- (KSU, KVNW e.d.) of beroepsverenigingen (VVN, NGS e.d.) leveren PE-punten op. Particuliere initiatieven en algemene verenigingen voldoen zelden aan Niveau SDEN-4 en zijn daarom hiervan uitgesloten.
Ik proef regelmatig met mijn Vinologenwijnproefclub. Levert dit PE-punten op?
Nee, omdat het niet meetbaar is, kunnen proeverijen niet worden opgevoerd. Vinologen kunnen wel bij Praktijkvoering PE-punten krijgen, mits aan de minimum uren eis wordt voldaan.

Beurzen

Telt beursbezoek mee?
Nee, tenzij het expliciet aantoonbaar is dat dit voor het kennisniveau van de Vinoloog van toegevoegde waarde is geweest. Het mag geen activiteit van commerciële aard zijn geweest. Als de competenties en leerdoelen zijn omschreven, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat  en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.
Ik heb op een beurs een workshop deelgenomen. Telt dit mee?
Nee, tenzij het expliciet aantoonbaar is dat dit voor het kennisniveau van de Vinoloog van toegevoegde waarde is geweest. Het mag geen activiteit van commerciële aard zijn geweest. Als de competenties en leerdoelen zijn omschreven, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat  en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.
Ik heb deelgenomen aan een congres dat niet vooraf geaccrediteerd was, levert dit PE-punten op?
Nee, tenzij het expliciet aantoonbaar is dat dit voor het kennisniveau van de Vinoloog van toegevoegde waarde is geweest. Het mag geen activiteit van commerciële aard zijn geweest. Als de competenties en leerdoelen zijn omschreven, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.
Ik heb tijdens een B2B-meeting met buitenlandse producenten een workshop deelgenomen. Levert dit PE-punten op?
Nee, tenzij het expliciet aantoonbaar is dat dit voor het kennisniveau van de Vinoloog van toegevoegde waarde is geweest. Het mag geen activiteit van commerciële aard zijn geweest. Als de competenties en leerdoelen zijn omschreven, de tutor onmiskenbaar boven de materie staat en bewijslast kan worden overlegd, kan dit onder ‘Individuele Activiteiten, ter beoordeling van de accreditatiecommissie worden opgevoerd.

Publicaties

Welke publicaties komen in aanmerking?

Dit geldt voor het schrijven, publiceren, gepubliceerd worden van vak-gerelateerde artikelen op niveau SDEN-4, met uitzondering van artikelen op eigen commerciële website, folder of interviews.

Ik heb een stuk geschreven voor ons magazine. Levert dit PE-punten op?
Nee, commerciële publicaties via eigen media en website zijn uitgesloten.

Kennis delen

Ik geef les wijnkunde of wijncursussen. Levert dit PE-punten op?

Dit is afhankelijk van het hoogte van het niveau. Als dit minimaal op niveau SDEN-3 is en de competenties en leerdoelen omschreven zijn kan dit PE-punten opleveren. Voor ieder uur wordt 1 PE-punt toegekend.

Ik heb een voordracht/Webinar gegeven. Levert dit PE-punten op?
Dit is afhankelijk van het hoogte van het niveau. Als dit minimaal op niveau SDEN-4 is en de competenties en leerdoelen omschreven zijn kan dit PE-punten opleveren.
Ik heb wijn gejureerd voor een asperge – of mosselwijnverkiezing. Levert dit punten op?
Nee, commerciële activiteiten tellen niet mee. Bovendien kan de toegevoegde waarde voor RegisterVinologen niet worden vastgesteld.

Praktijkvoering

Ik ben beroepsdocent, mentor of scriptiebegeleider. Levert dit PE-punten op?
Dit is afhankelijk van het hoogte van het niveau. Als dit minimaal op niveau SDEN-4 is en de competenties en leerdoelen omschreven zijn kan dit PE-punten opleveren.
Ik werk fulltime (minimaal 32 uur/week) in de wijnhandel/horeca/wijnonderwijs SDEN-4. Levert dit PE-punten op?

Ja, volgens het reglement KRV mogen hiervoor twee PE-punten per kwartaal worden opgevoerd.

Ik werk parttime (minimaal 16 uur/week) in de wijnhandel/horeca/wijnonderwijs SDEN-4. Levert dit PE-punten op?
Ja, volgens het reglement KRV mag hiervoor één PE-punt per jaar worden opgevoerd.
Ik werk fulltime (minimaal 32 uur/week) voor een wijnwebshop/wijnveilinghuis/wijn PR. Levert dit PE-punten op?
Ja, volgens het reglement KRV mag hiervoor een PE-punt per jaar worden opgevoerd.
Wanneer telt jureren mee?

Als er gejureerd wordt bij de grote nationaal of internationaal erkende concoursen, zoals Wijnkeuring der Lage Landen, Concours Mondial, International Wine Challenge, Concours Génerale de Paris, Ljubljana Wine Competition, of Mundus Vini kan dit worden opgevoerd.

Maatschappelijke bijdrage

Ik ben bestuurslid van een Branche- of Beroepsvereniging. Levert dit PE-punten op?
Ja, volgens het reglement KRV mag hiervoor één PE-punt per jaar worden opgevoerd.
Ik ben lid van een Commissie m.b.t. Wijn . Levert dit PE-punten op?
Ja, volgens het reglement KRV mag hiervoor één PE-punt per jaar worden opgevoerd.
Ik verleen medewerking aan een xamencommissie/uitvoering vak-examens. Levert dit PE-punten op?
Ja, volgens het reglement KRV mag hiervoor één PE-punt per uur worden opgevoerd.

Staat uw vraag niet hiertussen, stel hem ons ...

Adres

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Contact

Beheerder Register: Secretariaat
Tel: 088 800 9777
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.